Review Category : Manşet Haberler

Yabancı plakalı araçlara denetim

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Türkiye’de kalma hakkı olan ve bu haktan yararlanarak 2 yıl araçlarını Türkiye’de bırakacağını taahhüt ettiği halde, araçlarını kullanmayan ve vekalet ile başkasına bırakan kişilere sıkı denetim geliyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçları hakkı olmadığı halde kullanan kişiler ile ilgili denetimlere başladı. Konu ile ilgili olarak tüm birimlere talimat veren Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, araçları sahipleri dışında ve kanunsuzca kullanan kişilerin denetlenmesini istedi.

MEVZUAT NASIL?

13/10/2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8113 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni süresi altı aydan yirmi dört aya çıkarıldı. Buna göre, yurt dışında ikamet eden kişilerin getirdiği taşıtların 730 gün (iki yıl) süreyle Türkiye’de kalabilmesi mümkün olup bu sayede özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye’de araçlarıyla daha uzun süre kalabilmelerine imkan sağlanmıştır.

 KİMLER BU HAKTAN YARARLANABİLİR?

Bu haktan yararlanarak yabancı plakalı taşıt getirebilmek için kişinin son 1 yıl içinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir. Bu sebeple Türkiye’de yerleşik kişilerin geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıt getirmesi, başkasının getirdiği taşıtı kullanması veya adına vekaleten taşıt getirilmesi mümkün değildir. Bu gibi ihlallerin tespiti halinde kişilere cezai müeyyide uygulanmaktadır. Vekaleten yurtdışından taşıt getirilmek istenmesi halinde de mülkiyet sahibinin ve taşıtı getirenin son 1 yıl içinde 185 gün yurtdışında kalma şartını sağlaması gerekmektedir. Geçici ithal edilen kara taşıtları, taşıt sahibinin yurtdışında yaşayan eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce (eş, çocuklar, anne-baba) kullanılabilmektedir. Ancak getirilen taşıt bırakılarak yurtdışına çıkış yapılmak istenmesi halinde izlenmesi gereken iki yol mevcuttur. Taşıt ya gümrük gözetimine bırakılmalı ya da en yakın gümrük idaresine taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname verilmelidir. Bu sebeple yurtdışından taşıt getiren kişilerin Türkiye’den taşıtsız çıktıklarında taşıtlarını eş, dost, akrabanın kullanımına bırakması gibi bir durum Gümrük mevzuatının ihlali anlamına gelmektedir.

Turgay Balcı

Read More →

Zürfettin Hacıoğlu, ‘Bulgaristan’daki ‘Türklere azınlık statüsü’ birçok sorunu çözecek’

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990’dan bu yana Bulgaristan’da hiç kimsenin söyleyemediği “Türklere azınlık statüsü” talebini kamuoyunda açıkça dile getiren Mestan’a teşekkür etti.

Bulgaristan’daki en büyük etnik azınlığın Türkler olduğunun altını çizen Hacıoğlu, “Eğer statü isteği kabul edilirse Bulgaristan’da yaşayan Türklerin birçok sorunu çözülmüş olacak. İlk etapta Bulgaristan Türklerinin anadilde eğitim konusu yasal bir çerçeveye oturmuş olacak ve bu sorun ortadan kalkacak. Vakıf mallarının iadesiyle ilgili konu büyük ölçüde yasal çerçevede çözülmüş olacak. Açıkçası Bulgaristan Türklerinin birçok sorunu çözüme kavuşmuş olacak.” diye konuştu.

Bulgaristan’ın mevcut anayasasında “ulusal azınlık” ibaresinin yer almadığını aktaran Hacıoğlu, şunları kaydetti:

“Sadece bireylere, kendilerini hangi etnik gruba ait hissediyorlarsa onu ifade etme özgürlüğü var. Türklere azınlık statüsü verilmesi anayasa değişikliği ile giderilebilir ya da yasal bazı ilavelerle bu yapılabilir. Hükümet hemen tepki gösterdi. Savcıların sayın Lütvi Mestan’ı ifadeye çağırması gerektiğini ifade ediyorlar. Şu andaki siyasi konjonktürde bu mümkün gözükmüyor. Lütvi Mestan geçen hafta, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede faşistlerin hükümet ortağı olmasının kötü bir durum olduğunu, bunun kabul edilir bir şey olmadığını söyledi ve hükümetin istifasını istedi. Bulgaristan siyaseti, 1 milyona yakın Bulgaristan Türkünün taleplerini dikkate alıp gereğini yapar diye düşünüyoruz.”

Kaynak : AA

Read More →

FUEN TAG 4. Yıllık Toplantısı İzmir’de gerçekleşti

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 4. Yıllık Toplantısı, 24-27 Ekim 2017 tarihlerinde FUEN üyesi Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (ROİSDER) ev sahipliğinde gerçekleşti. FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya “Azınlıkları Koruma Paketi Girişimi (MSPI)” Kampanya Koordinatörü Laszlo Bodor da katıldı.

Makedonya Türkleri ve Gagavuz Türkleri toplantıya ilk kez katıldılar

Avrupa’nın dokuz farklı ülkesinden on üç kuruluşun iştirak ettiği toplantıya Batı Trakya Türk Azınlığı’nı temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN”, Karaçay-Balkar Türklerini temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Kırım Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi katıldı. Ayrıca toplantıya FUEN’ye henüz üye olmayan ancak geçmişte FUEN TAG toplantılarına katılan Kosova’dan Kosova Genç Birlik Derneği ile Bulgaristan’dan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği ile Moskova’dan Moskova Kumuk Derneği “Qumuqlar” bu yıl da iştirak ederken Makedonya’daki Türkleri temsilen Üsküp’ten Kültür Güzel Sanatlar Derneği “Yeni Yol” ile Ukrayna Gagavuzlarını temsilen Ukrayna Gagavuz Birliği katıldı.

ROİSDER’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kültür programında heyet T.C. Karşıyaka Belediye Başkanı ile görüştü

25 Ekim 2017 tarihinde ROİSDER’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kültür ve ziyaret programı çerçevesinde T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile İzmir kültür ve tarih turu gerçekleştirildi. Öğleden sonra FUEN TAG heyeti, T.C. Karşıyaka Belediyesi Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ı makamında ziyaret etti. Burada FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu FUEN’yive FUEN TAG’yi tanıtırken heyetteki Türk azınlıkları ve toplulukları kendilerini tanıtarak sorunlarını aktarma imkanı buldular. T.C. Karşıyaka Belediyesi’nin ve ROİSDER’in katkıları ile gerçekleştirilen akşam yemeğinde heyet belediye yöneticileri ile birlikte oldular.

MSPI Kampanya Koordinatörü Lazslo Bodor Avrupa’daki azınlıkların kaderini değiştirme potansiyeline sahip kampanyayı anlattı

26 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen FUEN TAG 4. Yıllık Toplantısı’nın selamlama konuşmasını FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu gerçekleştirdi. Ardından FUEN’nin ulusal azınlıklar için Avrupa genelinde bir koruma mekanizmasının oluşturulması ve Avrupa’daki dilsel ve kültürel çeşitliliğin güçlendirilmesi amacıyla başlattığı “Azınlıkları Koruma Paketi (MSPI)” başlıklı Avrupa Vatandaşları Girişimi ile ilgili olarak Kampanya Koordinatörü Laszlo Bodor bir sunum gerçekleştirdi. Bodor, Yunanistan ve Bulgaristan’da kampanya yürütülmesi halinde izlenmesi gereken kampanya stratejisi ve yönetimi hakkında önemli ipuçları verdi.

Ev sahibi ROİSDER Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunlarını aktardı

İzmir’deki toplantıya ev sahipliği yapan ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, adalarda yaşayan Türklerin vatandaşlık, eğitim ve Türkçe öğrenme, din ve ibadet, vakıflar ve Osmanlı’dan kalan kültür mirası konularında yaşadıkları sorunları aktaran bir sunum gerçekleştirdi. Kaymakçı, Ege’nin unutulan Türkleri olan Rodos-İstanköy Türklerine sahip çıkılmasını istedi.

Katılımcılar ülkelerinde Türk azınlıkları/toplulukları açısından son bir yılda yaşanan gelişmeleri paylaştılar

Toplantının devamında FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu ve FUEN TAG Sekretaryası adına Melek Kırmacı Arık, FUEN Başkan Yardımcısı’nın FUEN TAG çalışmaları çerçevesinde son bir yılda gerçekleştirdiği ziyaretler ile FUEN TAG’nin gerçekleştirdiği çalışmaları aktardılar. Devamında Batı Trakya Türkleri, Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları, Karaçay-Malkar Türkleri, Kumuklar, Kosova Türkleri ve Bulgaristan Türkleri ülkelerinde son bir yılda yaşanan gelişmeleri ve kendi toplumlarının yaşadıkları güncel sorunları dile getirdiler.

Toplantıya ilk kez katılan Makedonya Türkleri ve Gagavuz Türkleri toplumlarını ve derneklerinin çalışmalarını aktardılar

“Kardeşini Tanı” sloganı kapsamında FUEN TAG toplantısına ilk kez katılan Makedonya Türkleri ve Gagavuz Türkleri toplumlarını tanıttılar. 1947 yılında kurulan Makedonya’nın en eski derneği olan Kültür Güzel Sanatlar Derneği “Yeni Yol” Genel Sekreteri Şeval Nuredin, Makedonya tarihi ile bugünkü Makedonya’da Türklerin durumu ve sorunlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. İkinci olarak ise Ukrayna Gagavuz Birliği Başkanı Vasiliy Kelioğlu, Gagavuz Türklerinin tarihçesi ile bugün Ukrayna’da yaşayan Gagavuzların yaşantısı ve sorunları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Katılımcıların görüş ve önerileriyle 2018 yılı yol haritası oluşturuldu

FUEN TAG 2013-2017 faaliyet raporunun ve FUEN TAG broşürleri dahil olmak üzere basın-tanıtım çalışmalarının tanıtıldığı toplantıda FUEN TAG’nin 2017 yılında gerçekleştirdiği uluslararası faaliyetler görüşüldü, katılımcı kuruluşlar ile birlikte 2018 yılı faaliyetleri görüşülerek ortak yol haritası belirlendi.

Kaynak: Kırcaali Haber

Read More →

Naim Süleymanoğlu’na karaciğer nakli yapıldı

Ameliyatı gerçekleştiren Memorial Ataşehir Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat (sol 3), Süleymanoğlu’nun sağlık durumu hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin karaciğer yetmezliği çekmeye başlamasının ardından 5-6 arkadaşının organ bağışında bulunmak üzere gönüllü olduğunu söyledi.

Doktorların, arkadaşlarının arasından birisinin karaciğerinin Naim Süleymanoğlu’na daha uygun olduğunu belirlediğini ifade eden Muharrem Süleymanoğlu, gerekli tetkiklerin ardından hem kardeşinin hem de verici arkadaşının ameliyata alındığını kaydetti.

50 yaşındaki Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül’de hastaneye kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Naim Süleymanoğlu’nun sağlık durumuyla yakından ilgilenmiş, özel doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nu süreci takip etmesi için görevlendirmişti.

Operasyon, Ataşehir Memorial Hastanesi’nde Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat’ın başkanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleşti.

Kaynak: AA

Read More →

BRTK Genel Başkanı Hacıoğlu: Bulgaristan’da azınlık üzerindeki gizli asimilasyon politikası devam ediyor

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, Bulgaristan’da 1 milyona yakın Türk azınlığının çocuklarının ana dili öğrenme ilgisinin sadece birkaç binlerde olmasının acı, rahatsız ve endişe verici bir durum olduğunu belirterek, “Bu durum da Bulgar devletinin ve hükümetinin azınlık üzerindeki gizli asimilasyon politikasının devam etmesinin göstergesidir.” dedi.

Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan’daki yeni eğitim ve öğretim yılının Türk azınlığı için iyi bir dönem olmayacağını söyledi.

Türkçe okuyan azınlık çocuklarının sayısının her yıl azaldığını belirten Hacıoğlu, “Bulgaristan hükümetinin eğitim yasasının getirdiği zorluklar, Türkçe’nin ders müfredatının dışında kalması, seçmeli ders olması, okul müdürlerinin engellemeleri… Aslında en önemlisi de yerel yöneticilerinin ilgisizliği ve vurdumduymazlığıdır.” diye konuştu.

Hacıoğlu, Bulgaristan’da 1 milyona yakın Türk azınlığının çocuklarının ana dili öğrenme ilgisinin sadece birkaç binlerde olmasının acı, rahatsız ve endişe verici bir durum olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
“Bu durum Bulgar devletinin ve hükümetinin azınlık üzerindeki gizli asimilasyon politikasının devam etmesinin göstergesidir. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki bu eğitim politikası Bulgar devletinin yararına ve Bulgaristan’ın geleceği için faydalı değildir çünkü ana dilini iyi bilmeyen bir çocuk resmi dilini de iyi öğrenemiyor ve başarılı olamıyor. Nitekim azınlığın yaşadığı bölgelerdeki çocuklar ne ana dilini ne de resmi dilini iyi bilmiyorlar. Bu durum yetkili eğitimciler tarafından açıkça ifade ediliyor.”

Bulgaristan hükümet yetkililerinin, Türk azınlığı temsil eden siyasi, din görevlileri ve sivil toplum temsilcilerinin daha hassas davranmaları, bu sorunun çözümü için gerekli adımlarını da atmalarını beklediklerini ifade eden Hacıoğlu, “Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız mutlaka çocuklarını Türkçe eğitimi almaları için okullara kayıtlarını yaptırsınlar, çocukların ana dillerini okumaları için de mücadelelerini sürdürsünler. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu olarak eğitim konusunu yakından takip etmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : AA

Read More →

BATI TRAKYA’DA YAĞLI GÜREŞ COŞKUSU

BATI TRAKYA’DA YAĞLI GÜREŞ COŞKUSU

Yunanistan Gümilcine şehrine bağlı Alantepe Yaylası’nda hafta sonu yağlı güreş coşkusu vardı. Batı Trakya’da Kozlukebir Belediyesi tarafından düzenlenen Alantepe Yağlı Güreşleri’nde Edirne Belediyesi güreşçileri çeşitli dereceler elde etti.

BATI TRAKYA'DA YAĞLI GÜREŞ COŞKUSU

Pazar günü Alantepe Yaylası’nda gerçekleştirilen güreşler öncesinde konuşan Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, uzun yıllardır devam eden Alantepe Yağlı Güreşleri’nin bundan sonraki yıllarda da Batı Trakya Türkleri tarafından sahiplenilerek düzenleneceğini söyledi. Alantepe güreşlerinin yapıldığı alanı her geçen yıl farklı hizmetlerle geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Rıdvan Ahmet, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a da güreşlere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Edirne Belediyesi’ni güreşlerde temsil eden Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan da yaptığı açılış konuşmasında, Edirne Belediyesi’nin Batı Trakya’daki bu tür etkinliklere destek olmaya devam edeceğini ifade etti ve “Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan’ın sizlere selamlarını iletiyorum. Kendisinin her zaman yanınızda olduğunu bilmenizi istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan’a belediyenin verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti.

Alantepe Yağlı Güreşleri’ne, Türkiye’nin Gümilcine Muavin Konsolosu Davut Ocak, bölge milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Güreşler sonucunda Alantepe Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Gümilcine’den Niyazi İbiş oldu. Finalde Edirne Belediyesi güreşçisi Soner Toto ile karşılaşan İbiş, rakibi Soner Toto’nun güreş sırasında sakatlık geçirmesi sonucunda başpehlivanlığı elde etti. Başpehlivanlık güreşlerinde Edirne Belediyesi güreşçisi Serkan Üğdüller üçüncü oldu.

Başaltı güreşlerinde ilk üç dereceyi Edirneli güreşçiler elde etti. Gürsel Umut birinci, Ufuk Yanık ikinci, Ayhan Aktürk ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Büyük Orta güreşlerinde de Umut Geleç birincilik, Yiğit Gider ikincilik elde etti.

Edirne Belediyesi davul-zurna ekibinin güreş havaları ile şenlendirdiği Alantepe Yağlı Güreşleri’nde, Gümilcineli Niyazi İbiş’in başpehlivanlığı elde etmesi, güreşi izleyen Batı Trakya Türkleri’nde büyük coşku yarattı. Güreşlerde dereceye girenlere çeşitli para ödülleri ve hediyeler verildi.

www.edirne.bel.tr

Read More →

Sofya’daki camiye yine saldırıldı

21 Ağustos’u 22 Ağustos’a bağlayan gece başkent Sofya’daki Banyabaşı Camii olarak bilinen Kadı Seyfullah Efendi Camii yine saldırıya ve vandallığa maruz kaldı.

İlk verilere göre Bulgaristan vatandaşı olmayan ve akli dengesi bozuk olan bir kişi, caminin kapısının kilidini kırarak içeri girdi ve ondan sonra caminin daha birkaç pencere camlarını kırdı, ahşap korkuluklarını kırdı ve Kur’an-ı Kerim ve dini kitapları yok etti.

Polislerin yeterli derece ve zamanında olaya müdahale etmesi neticesinde saldırgan tutuklandı ve camiye daha fazla zarar vermesi önlendi.

 

Sofya Bölge Müftülüğü, bu saldırıyı sert bir dille kınıyor ve saldırganın cezalandırılmasını umuyor.

Bununla birlikte müftülük, profesyonellik göstererek, saldırganı tutuklayan polislere içten teşekkürlerini sunuyor.

 

Kaynak: Kırcaali Haber

 

Read More →

Bulgaristan’da oturma izni alan Türk vatandaşlarının diğer AB üye ülkelerine seyahatleri

Bulgaristan’da oturma izni almış Türk vatandaşlarının bu oturma izni sayesinde diğer AB ülkelerine serbest olarak seyahat etme hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen bazı istisnai durumlarda Bulgaristan’dan oturma izni almış Türk vatandaşlarına diğer AB ülkelerine serbest olarak seyahat etme hakkı tanınmaktadır:

Bir Bulgar vatandaşının aile ferdi (eş, çocuk, anne/baba) olmaları gerekçesiyle oturma izni alan Türk vatandaşları, bahse konu aile ferdi eşliğinde vizeye ihtiyaç duymadan başka bir AB ülkesine seyahat etme hakkına sahiptir. Bu durumlarda aile bağlarını gösteren belgenin yeminli tercüman tarafından İngilizceye veya gidilecek ülkenin diline çevrilmesi ve Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir (evlilik cüzdanı, doğum belgesi vs.);

Bulgaristan ve gidilecek ülke arasında Bulgaristan’dan oturma izni almış yabancıların vizeye ihtiyaç duymadan (sadece oturma izni sayesinde) gidilecek ülkede kabul edilmelerini temin eden ikili anlaşma olması. Bulgaristan’ın Kıbrıs, Romanya ve Hırvatistan ile böyle anlaşmaları bulunmaktadır. Bulgaristan’da ikamet eden Türk vatandaşlarının bu ülkelere sadece Bulgaristan oturma izni aracılığıyla giriş yapabilmesine rağmen ülkedeki ikamet süreleri ile ilgi bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Bu konuda güncel bilgiye ulaşmak için gidilecek ülkenin Bulgaristan’da bulunan konsolosluğu ile irtibata geçilmesi önerilmektedir.
Bulgaristan’da ikamet eden ve bu istisnai durumlar dışında kalan Türk vatandaşları, diğer AB üyesi ülkelere yapacakları seyahatlerde gidilecek ülkenin Bulgaristan’da bulunan konsolosluğundan vize almak zorundadır. Bu konu ile ilgili mevzuatın sıkça güncellenmesinden dolayı Bulgaristan’da ikamet eden Türk vatandaşlarına seyahatlerinden önce gidecekleri ülkenin Bulgaristan konsolosluğunda bilgi almaları önerilmektedir.

Yetkili Bulgar kurumlarının iletişim bilgileri:

http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/bulgaria/index_en.htm?topic=travel

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

 

 Kaynak : Kırcaali Haber

Read More →

Dr. Sadık Ahmet sevgisi devam ediyor!!!

Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri merhum Dr. Sadık Ahmet 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü, ölümünün 22. yıldönümünde Gümülcine’deki kabri başında törenle anıldı. Dr. Sadık Ahmet’e sevgi seli bu yıl da devam etti. Binlerce seveni, O’nu adeta bir çember içine aldı ve sevgilerinin katlanarak devam ettiğini gösterdiler. Son yılların en kalabalık töreninde soydaşlar mezarlığa sığmadı. Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız temsil etti. Törende Yunanistan’daki Makedon Azınlığın “Gökkuşağı” Partisi temsilcisi Yorgos Papadakis’in, “Yunanistan’da “Türk” olmak suçsa, ben, sizlerin huzurunda “Türküm” diyorum.” Sözleri damgasını vurdu.

Sadık Ahmet Ailesi ve DEB Partisi’nin ev sahipliğinde, Rodop Bağımsız Milletvekili ve DEB Partisi kurucusu Dr. Sadık Ahmet için Gümülcine Kahveci Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törene; Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, azınlık kurum ve kuruluş başkanlarının yanı sıra Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Muavin Konsoloslar Davut Ocak ve Derya Ocak, Türkiye’den Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’ndan Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Edirne Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan’dan DOST Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hoca, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Teşkilat Başkanı Musa Yurt, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmir Şube Başkanı Mümin Durmuş, Kırcaali ilinden bazı belediye başkanları ve balkan ülkelerinden diğer sivil toplum kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Sadık Ahmet için düzenlenen anma töreni din görevlileri İsmail Ahmet ve Ahmet Arif tarafından sala ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Duayı ise Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif yaptı.

Ardından anma töreninde sunumu yapan DEB Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Şargo tarafından törene gönderilen mesajlar okundu. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve daha sonra sırasıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vuçis, Yunanistan Kültür Bakanı Lidia Koniyordu ve Rodop İli Milletvekili İlhan Ahmet’in göndermiş oldukları mesajlar aktarıldı.
Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi.

DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ: “ÖNÜMÜZDEKİ BATI TRAKYA TÜRKLERİ İÇİN İNŞALLAH GÜZEL GÜNLER OLACAKTIR”

Bu gün merhum liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in 22. Ölüm yıldönümü. Her geçen yıl bizler Batı Trakya Müslüman Türk toplumu O’nu özlemle yad ediyor ve anıyoruz. En önemlisi de gençlerimizin ve Batı Trakya Türk kadınının burasını doldurmuş olmasıdır. O’nu ne kadar anladığımızı bu davadan Batı Trakya Türklerinin asla vazgeçmeyeceğini göstermesidir. O’nun hayalleri ve idealleri vardı. O hayalleri ve idealleri gerçekleştirmek bizlere O’nun mirası DEB Partisi yöneticilerine ve çok sevdiği halkı Batı Trakya Türklerine ait. Bu topraklara hoşgörüyü getirmiş atalarımızın yaptığı gibi, bizler de Lozan’dan doğan azınlık haklarımızı talep etmektir. İnsanca birinci sınıf vatandaş olarak yaşamak. Bunlar çok şeyler değildir. Ama üzelerek söylüyorum, günümüze geldiğimizde maalesef ülkemiz Yunanistan Lozan’ı uygulamamakta ve azınlığı birinci sınıf vatandaş değil, ikinci sınıf vatandaş, Btaı Trakya Türk Azınlığı’nı üçüncü sınıf vatandaş olarak yaşatmaktadır. Bizler kararlıyız. Batı Trakya Türkleri olarak bu davaya sımsıkı sarılıyoruz. Önümüzdeki Batı Trakya Türkleri için inşallah güzel günler olacaktır.

“LÜTFEN AZINLIĞIN HİÇBİR ŞEYLE DEĞİŞEMEYECEĞİ, LİDERİMİZİN KANI BULUNAN O ARACI BİR AN ÖNCE BULUNUZ”

Bundan birbuçuk yıl önce Parti genel Merkezi’ne bir saldırı düzenlendi. Liderimizin canını verdiği ve kanı bulunan aracı oradan aldılar. Biz şunu iyi biliyoruz. 1995 yılındaki o kaza demek ki tesadüf değilmiş. Buradan ülkemiz yöneticilerine çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen azınlığın hiçbir şeyle değişemeyeceği, liderimizin kanı bulunan o aracı bir an önce bulunuz. Bizler Batı Trakya Türkleri olarak sizlere şu sözü veriyoruz. Bu davada Batı Trakya Türkleri rahat nefes alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Her platformu kullanacağız. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Liderimizin ruhu şad mekanı Cennet olsun.

BTTDD TEŞKİLAT BAŞKANI MUSA YURT: “BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI’NA YÖNELIK BUGÜN YARATILAN YENI GASP VE SINDIRME POLITIKALARI DEVAM ETMEKTEDIR”

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi ve BTTDD şubeleri adına hepinizi selamlıyorum. Batı Trakya Türk Azınlığının merhum lideri Dr. Sadık Ahmet’in aramızdan ayrılışının 22.yıldönümünde ruhunu şad etmek ve kendisini anmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Batı Trakya Türk Azınlığını hak arama mücadelesinin üzerinden yaklaşık 30 yıl, rahmetli liderimizin ayrılışının üzerinden de tam 22 yıl geçmiştir. Maalesef Batı Trakya Türklerinin sorunları artarak devam etmektedir. Kısaca imza kampanyalarının başladığı dönemdeki var olan sorunların çözümünü bir kenara bırakın, onlarla birlikte Batı Trakya Türk Azınlığı’na yönelik bugün yaratılan yeni gasp ve sindirme politikaları devam etmektedir. Büyük dava adamı liderimiz Dr. Sadık Ahmet ile birlikte geçmişte omuz omuza günümüzde ise O’nun açtığı yolda hareket ederek haklı mücadelesini sürdüren Batı Trakya Türk toplumu elinden alınan yasal hakları tekrar elde etmek adına yürüttüğü mücadelesini her daim hukuk çerçevesinde yoluna devam edecektir. Batı Trakya Türk toplumu bu yasal mücadelesinin dışına çıkmamış ve çıkmayacaktır.

ABTTF BAŞKANI HALİT HABİPOĞLU: “AZINLIĞIMIZIN SORUNLARINI ÇÖZMEK KOLAY DEĞİL, VAZGEÇMEMEK LAZIM”

Liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in aramızdan ayrılalı 22 yıl oldu. Azınlığımıza vermiş olduğu sözü bir trafik kazası sonucu hayatını kaybederek yerine getiremedi. Ama mirası olarak bıraktığı bizlere davası bizler devam ettiriyoruz. Yine bizler dava arkadaşları olarak bu davamıza dünya kamuoyununa aktarmaya çalışıyoruz. Kolay bir iş değil. Çünkü ülkemiz Yunanistan nedense hoşgörülü değil, tam tersine kötü niyetli, düşman gözüyle bakıyor ve ötekileştiriyor. Onun için azınlığımızın sorunlarını çözmek kolay değil, vazgeçmemek lazım. Birliğimizi ve beraberliğimizi sağlamamız gerekiyor, mücadelemize sahip çıkmamız gerekiyor.

Batı Trakya davasında ismini tescil ettirmiş olan Dr. Sadık Ahmet’i anmak ve Türkiye’den gelen misafirlerle beraber olmaktan ayrı bir haz duyduğumu ifade etmek istiyorum. Batı Trakya davasında isterse bir karınca boyu alınması için mücadele etmiş insanların değeri vardır. Öyle insanların kafasındaki ölçüye göre bu değer, takdir edilmez. İstediğini say istediğini sayma, istediğini ez, istediğini ezmeyle bitmez. Batı Trakya davası kutsal bir davadır. Ve bu önce Allah’ın indinde ve sonra devletler indinde tescil edilmiş bir davadır. Dolayısıyla bu akşam buradayız. Dr. Sadık Ahmet’i anıyoruz. Nice Dr. Sadık Ahmet’ler var kaybettiğimiz. Ama nice Dr. Sadık Ahmet’ler var bu devlete hizmet edecek olanlar. Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bu yolda, Batı Trakya yolunda ilerleyenlere de rabbim güç kuvvet versin. Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum, geride kalanlara da sabırlar diliyorum.

GÜMÜLCİNE S. MÜFTÜSÜ İBRAHİM ŞERİF: “ŞU ANDA HİÇBİR DERNEĞİMİZDE TÜRK KELİMESİ YOK. SADECE MÜSLÜMAN KELİMESİYLE ERİTİLMEYE, YOK EDİLMEYE İSTENİYORUZ”

Biz rahmetli Sadık Ahmet ile bir tarih yaptık, şimdi bu tarih de konuşulacak. Işık hanıma zaman zaman şu sözleri söyledim: “Işık hanım; Sadık Ahmet senin eşin ama benim de hapishane arkadaşım ve en acı günlerde beraber olduk.” Sadık Ahmet’in o dönemde geto hayatı yaşayan Batı Trakya Müslüman Türklerinin Lozan’da doğan vatandaşlık haklarını alabilmek için başlattığı bir mücadele vardı. Bu mücadelenin sonunda bugünlere ulaştık. Yeni gelen nesiller eğer bu mücadeleleri yapan insanları bilmezse yarınlarını düzgün yaşaması ve yolunu bulması mümkün değildir. Azınlığının damının kiremitini aktaramadığı, taşa taş üstüne koyamadığı, evinin çatısı aktığı zaman üzerine bir kiremit koyamadığı, ehliyet alamadığı, her türlü vatandaşlık haklarından mahrum olduğu Lozan’dan doğan haklarını almak için bir mücadele başlatmıştı. Nankör insanlar değiliz. Bugün bu sıkıntıların bir kısmı giderildi. Vatandaşlık haklarımızı aldık. Parası olan dükkan da, ev de alabiliyor. Ama en acısı azınlık haklarımızı, pozitif haklarımızı maalesef almış değiliz. Tam tersine geri gidiyor. 21. asırda anaokullarının mecburi olduğu bir dönemde azınlık kendi çocuklarını maalesef kendi anadilinde eğitemiyor. Anaokulları açılamıyor. Var olan çocuk yuvaları bile cezalandırılıyor. Anlaşmalar gereği müftülerini kendileri seçmesi gerekirken biz seçtikleri müftüleri, ‘Makam gaspı’ndan dolayı geçmişte yargıladılar son zamanlarda da her ay karakola, savcılığa ifade vermeye gittik. Bugün baktığımız zaman ilkokullarımız kapatılıyor, planlı ve programlı bir şekilde ilkokullarımız içi boşaltılıyor. Bu gün hala Gümülcine Türk Gençler Birliği isminde ‘Türk’ kelimesi olduğundan dolayı kapalı bulunuyor. Bir çok derneğimizde olduğumu gibi kendimizi resmen Türk olarak ifade edemiyoruz. Şu anda hiçbir derneğimizde Türk kelimesi yok. Sadece Müslüman kelimesiyle eritilmeye, yok edilmeye isteniyoruz. Bu dava böyle devam edecek. İşte biz buradayız, varız, biriz, güveniyoruz, çalışacağız ve bu bayrak yarışı böyle devam edecek. Sadık Ahmet gerçekten kaza mıdır değil midir, ne olduğu belli olmayan bir şekilde genç yaşta dünyadan gitti. Ama arkada bıraktığı mücadele devam ediyor. İnşallah devam edecek. Bu yolda çalışan Batı Trakya Türk gençliğini canı gönülden tebrik ediyorum. Sadık Ahmet’e Allah’tan gani gani rahmet diliyorum, mekanı Cennet olsun.

YUNANİSTAN’DAKİ MAKEDON AZINLIĞIN “GÖKKUŞAĞI” PARTİSİ TEMSİLCİSİ YORGOS PAPADAKİS: “YUNANİSTAN’DA “TÜRK” OLMAK SUÇSA, BEN, SİZLERİN HUZURUNDA “TÜRKÜM” DİYORUM” 

“Sevgili Sadık Ahmet ailesi!
Bu yıl burada, Yunanistan’daki Makedon Azınlığın “Gökkuşağı” Partisi temsilcisi olarak bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.
Ahmet Sadık’ı hayatta iken tanıma fırsatım olmadı.
1990 başlarında Ahmet Sadık’ın, “Türk” olduğunu beyan ettiği için Selânik’teki “Diavata” hapishanesine gönderildiğini televizyon kanallarından görmüştük. Sadık Ahmet, “Bugün burada “Türk” olduğum için yargılanıyorum” demişti.
Yunanistan’da “Türk” olmak suçsa, ben, sizlerin huzurunda “Türküm” diyorum.”
Daha 17 yaşında okulda “Osmanlılar ve Türklerin kötü” olduğunu öğrenirseniz ki onlar da bu ülkede binlerce kötü şey yaptılar ve bu insanlarla anlaşamazsınız, onları bir kenara itmeniz gerekir. 17 yaşında bunları duyanlar sorun yaşamaktadır.
Kamuoyu önünde Ahmet Sadık’a, bu mantıkla düşünmem ve bu ülkede gerçekleri anlamam konusunda yardımcı olduğu için teşekkür ederim.
Aramızda olsaydı, yaşasaydı, ölümünden 22 yıl sonra, yapılanlar hakkında neşeli olmazdı.
Bugün bile “Türküm” derseniz bu iyi duyulmamaktadır. Hapse gitmeseniz bile tahrik olarak görülmektedir.
Unutmayın ki İskeçe Türk Birliği Yunanistan mahkemeleri tarafından hala tanınmış değil; “Makedon Kültür Evi” olayında olduğu gibi! Halbuki bunlar hakkında AİHM’nin kararları vardır. Bunları görseydi çok neşeli olmazdı.
Diğer yandan kurduğu partinin yeniden doğduğunu, güçlendiğini ki 2014’te neler yaptıklarını gördük.
Yunanistan’daki Türk, Makedon v.d. azınlıklar ve emin olun ki demokrat Yunanlılar ki onlar önde görünmüyorlar; yaşadığımız AB ülkesinde, Azınlıkların hak ettiklerini, azınlık haklarının verilesi konusunda, bu ülkeyi daha iyi yapmak konusunda, yeni bir sisteme girmek konusunda, bu ülkeyi daha iyi yapmak istiyorlar.
Nehir, kesinlikle geri dönmez!”

YUNANİSTAN MÜSLÜMANLAR BİRLİĞİ BAŞKANI NAİM ELGANDUR: “BU GÜZEL ÜLKEDE YAŞAYAN MÜSLÜMANLAR İÇİN ADALET VE EŞİTLİK İSTİYORUZ!” 

“Dr. Sadık Ahmet için burada toplandık. Bu anma töreni, gençlerin daha iyi yarınları konusunda güçlü bir mesaj bırakmadan geçmemelidir.
İlk önce içimizdeki korkuyu öldürmeliyiz, korkmamalıyız.
Yol uzun ve korkusuzca devam etmek gerek.
Biz, çok şey istemiyoruz; adalet ve eşitlik istiyoruz. Adalet ve eşitlik ki bunlar çok şey değil
Bu güzel ülkede yaşayan Müslümanlar için adalet ve eşitlik istiyoruz! Müslümanlar olarak, tüm kalbi duygularımızla, Allah’tan bu ülkenin daha iyi ekonomik seviyeye gelmesini istiyoruz. Atina’da yaptığımız dualarla bunları dile getiriyoruz, adalet ve eşitliği hak ediyoruz.”

DOST PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET HOCA: “O SADECE BATI TRAKYA’NIN DEĞİL, BALKANLARIN NELSON MANDELA’SI, MAHATMA GANDHİ’SİDİR”

Bugün bizleri kabri başında buluşturan o büyük insan ve adam gibi adam Batı Trakya ve tüm balkanların özgürlük meşalesi olmuş merhum Dr. Sadık Ahmet’in vefatının 22. yıldönümüdür. O’nu rahmetle anıyoruz. Bu hüzünlü beraberliğimize uzaktan yakından katılan tüm kardeşlerime Bulgaristan Türkleri ve Müslümanlar adına saygı ve selamlarımızı sunar, küçüklerin gözlerinde büyüklerin ellerinden öperim. Bulgaristan Türkleri Dost Partisi Lütfi Ahmet Mestan’ın selamlarını getirdim. Merhum Dr. Sadık Ahmet hayatının baharındayken, o büyük demokrat Yunanlıların haksızlıklarına göğüs germiş Batı Trakya Türklerinin kahramanı olmuştur. Dr. Sadık Ahmet çok kısa ömrüne, başkalarının sığdıramadığı hak ve hukuk mücadelesini sığdırmıştır. ‘Haklar verilmez, haklar alınır’ ilkesinden yola çıkarak barışçıl bir yöntemle insanca yaşama davasının nasıl yürütüleceğini tüm dünyaya göstermiştir. O sadece Batı Trakya’nın değil, balkanların Nelson Mandela’sı, Mahatma Gandhi’sidir. Kahramanımız rahmetle anar, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

EDİRNE VALİSİ GÜNAY ÖZDEMİR: “BİNLERCE SADIK AHMET BU DAVAYI OMUZLADI”

Sadık Ahmet hayatında olduğu gibi ölümünün her yıl dönümünde de Batı Trakya’daki tüm azınlıklara örnek olan ve bu örnekliğiyle görüyorum ki, her yıl binlerce Sadık Ahmet yetiştiren bir kişi haline gelmiş. Biz gençliğimizde Sadık Ahmet’in Batı Trakya’daki faaliyetlerini Türkiye’den çok iyi takip ediyorduk. Şuna inanıyordum ki; Sadık Ahmet gerçekten o dönemde Batı Trakya’daki özellikle Yunanistan’daki toplumunun haklarının savunması konusunda bizlere de bu konuda ciddi örnek oldu ve bizim bu konudaki anlayışımıza da çok ciddi katkı sağladı. Ayrıca balkanlardaki tüm azınlıkların da ne yapması ve nasıl yol izlemesi gerektiği konusunda da iyi bir örnek oldu. Binlerce Sadık Ahmet bu davayı omuzladı. Türkiye olarak da, Edirne olarak da sizlerin buradaki haklarınızın verilmesi konusunda ciddi katkılar sağlanıyor. Sizler bulunduğunuz ülkenin vatandaşı olarak ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda ülkenize katkı sağlamak için her türlü çabayı gösteriyorsunuz, bundan sonra da göstereceğinize inanıyoruz. Sadık Ahmet’e Allah’tan rahmet diliyor, inşallah gelecek yıllarda da beraber oluruz.

YURT DIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI BAŞKAN YARDIMCISI SAYİT YUSUF: “ŞEHİTLER ÖLMEZ, O ARAMIZDA. BEN SADIK AHMET AHMET’İN VE AİLESİNİN KARDEŞİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM VE ÇOCUKLARININ ABİSİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM”

Şahsım adına çok müstesna bir gün yaşıyorum. Bundan 22 yıl önce şahadete uğurladığımız Sadık Ahmet’le, bundan yine 25 yıl önce tanışmıştım. Belki de Batı Trakya’dan ilk tanıdığım kişi Sadık Ahmet oldu. Batı Trakya’yı ve balkanları önce Sadık Ahmet’ten dinledim ve çok doğru dinlemişim. Sonra da dava arkadaşlarını, ailesini ve Batı Trakyalı’ları tanıdım. Batı Trakyalı’ların ne kadar vefalı insan olduklarını gördüm. Bugün aradan 22 yıl geçmiş ve bu kalabalığı toplamak her faniye göçtükten sonra nasip olmaz. Sadık Ahmet devlet adamıydı belki ama, bir Cumhurbaşkanı değildi, bir uluslararası örgütün lideri değildi, ama Sadık Ahmet bir dava adamıydı, adam gibi adamdı. O’nu kabri başında ve manevi huzurunda bulunmaktan çok büyük bahtiyarlık duyuyorum. Koca 22 yıl ben Sadık Ahmet ailesini tanıdığımda çocukları Levent ve Funda şu andaki torunları yaşındaydı. Çocuklar dedeniz yanınızda, dedeniz başucunuzda, siz belki göremiyor olabilirsiniz, ama şu kalabalıktan hissedebilirsiniz. Zira şehitler ölmez, O aramızda. Ben Sadık Ahmet Ahmet’in ve ailesinin kardeşi olduğumu düşünüyorum ve çocuklarının abisi olduğumu düşünüyorum. O’nun ve Batı Trakya’daki dava arkadaşlarının, O’nun açtığı yolda nasıl yürüdüğüne şahit oldum. Bu da beni ziyadesiyle bahtiyar etti. Bu kalabalık burada toplandıkça Sadık Ahmet’in söylediği ve gösterdiği hedeflere sahip çıktıkça, bu dava sonuna kadar yaşar. Burada Batı Trakya Türkleri de sonuna kadar yaşayacaktır. Ben bu vesileyle O’nun dava arkadaşlarına Batı Trakyalı hemşehrilerine, kardeşlerine ve ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Merhumu minnetle vce şükranla anıyorum, mekanı Cennet olsun. Unutmasın; arkasında Batı Trakya var, arkasında Türk dünyası var.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA İRİŞ: “O BÜTÜN HALKININ DERDİNİ DERTLENDİ”

Bugün burada ismi gibi davasına Sadık, halkına aşık, milletine sevdalı bir büyüğümüzün, şehit kardeşimizin vefatının senei devriyesinde beraber bulunuyoruz. O davasını, arzu ve isteklerini geride bıraktı. Üzüntü ve sevincini içinde sakladı. Toplumun üzüntüsünü ve sevincini paylaştı. İşte bunun için buradayız. O bütün halkının derdini dertlendi. Hiç bir bağımız olmadığı halde sadece dava ve gönül bağımız nedeniyle buradayız. Bunun da yavrularımıza ve gençlerimize ne kadar güzel bir örnek olduğunu görüyoruz. Burada yaşayan komşularımıza ve soydaşlarımıza iki cihanda saadetler diliyorum. Yolunuz açık olsun.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ: “SADIK AHMET’İ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ VE ALLAH’IN İZNİYLE DE HEP BİRLİKTE UNUTTURMAYACAĞIZ”

24 Temmuz tüm Türk dünyası için hem büyük bir kaybın yaşandığı Batı Trakya Türklüğünün efsane lideri Dr. Sadık Ahmet’in şahadet yıl dönümü. Ama öbür tarafından Anadolu’dan Müslüman Türk varlığını çıkarmak için hazırlanmış olan Sevr’in parçalanarak kurucu belgemzi Lozan Antlaşması’nın da imzalandığı bir gündür. Onun için Türkiye Cumhuriyeti ve Batı Trakya Türkleri açısından bu gün çok önemli bir gün. Burada olan siz değerli kardeşlerimiz her iki hadisenin de şuurunda ve idrakindesiniz. Ben bir kez daha şehit Dr. Sadık Ahmet’i, bu kabristanda bulunan tüm müminleri ve tüm balkan şehitlerimizi minnetle anıyorum. Bu topraklarda Türklüğün ve İslamın yerleşmesi için yüzyıllar boyu emek veren gazi dervişleri ve manevi mihmandarları da saygı ve rahmetle anıyorum. Çünkü onlar sayesinde buralar Müslüman ve Türk varlığıyla tanıştı. Ay yıldızlı al bayrağımız bu semalarda yüzyıllarca dalgalandı. Bizler şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun da kadim dostu olan Dr. Sadık Ahmet’i unutmadık, unutmayacağız ve Allah’ın izniyle de hep birlikte unutturmayacağız. Şunu da biliniz ki; canımızla, kanımızla her daim sizlerin yanınızdayız. Elbette ki balkan ve Batı Trakya Türklüğü çok ağır bedeller ödedi. Ama bütün bu bedellere rağmen burada Türklüğünü, Müslümanlığını yaşadı, yaşattı ve yaşatmaya devam ediyor. Onun bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin birer ferdi olarak sizlere milletimiz ve devletimiz adına minnettarız. Rabbim hepinizden razı olsun, sizleri her daim korusun. Batı Trakya Türk Azınlığı belki de dünyanın en mutedil ve devletine de en sadık bir azınlık. Ama buna rağmen hiçbir zaman hak ettiği verildi. Yunan hükümeti, ‘Bizler Müslüman Türk varlığını sona erdiririz’ şeklinde düşünüyorlarsa yanılırlar. Çünkü Türkler, bir ölürler bin doğarlar. Yunan hükümeti ve uluslararası kamuoyu şunu iyi bilsinler ki; Bu topraklar yüzyıllarca Osmanlı devletinin idaresinde ay yıldızlı al bayrağın altında yaşadı. Yarın da hangi bayrağın altında yaşayacağını sadece Allah bilir. Onun için herkesin hesabını buna göre yapması gerektiğini buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Merhum Abdurrahim Karakoç’un şu dörtlüğüyle sizlere veda ediyorum:
Ellerin yurdunda çiçek açarken
Bizim İl’e kar geliyor gardaşım.
Bu hududu kimler çizmiş gönlüme?
Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.

CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ TÜRABİ KAYAN: “SADIK AHMET SADECE BİR DAVA İNSANI DEĞİL, BİR DAVANIN ÖNCÜSÜ VE O DAVANIN LİDERİYDİ”

Hepinize Genel Başkanı’mızın sevgi ve saygılarını getirdim. İnsanoğlu Allah’ın yaratıklarının en şereflisidir. Bu şerefli insanın doğuştan hakları vardır. Yaşamak gibi, üremek gibi, beslenmek gibi ve düşünmek düşündüğünü ifade etmek gibi. Bu düşündüğünü ifade etmek bir eksikliği ifade etmek demektir. Bir eksikliğe, bir yanlışlığa parmak basmak demektir. Bugün burada yüce insan, değerli dost sayın Sadık Ahmet’e buradan sevgi, saygı ve hürmetler sunuyoruz. Işıklar içinde yatsın. Bugün buraya bizler hem O’nu yad etmeye hem fikirlerinin sahibi ve temsilcisi olduğumuzu belirtmeye hem de insanoğlunun var olduğu müddetçe hakları ve hukuku olduğunu ve toplumların içinde azınlıkların asıl unsuru da yaşadıkları devletin arasına bir köprü olduğunu hatırlatmak için buradayız. Bu köprüler daha sık kurulmalı ve daha sağlam temeller üzerine oturmalıdır. Bu köprüler atılmaz ise toplumlar arasında huzur, güven ve barış sarsılır ve yıkılmaya mahküm olur. Onun için bu tür köprülere daha fazla sahip çıkmak, bunları daha fazla yaşatmaya mecburuz. Bu görevi ifa eden bütün dostlarıma ve dava insanlarına buradan selam olsun diyorum. Sadık Ahmet sadece bir dava insanı değil, bir davanın öncüsü ve o davanın lideriydi. Bu lidere bir kez daha selam olsun diyorum. Böyle insanları dinlemez isek, sözlerini beyan etmez isek bu bir insanlık ayıbıdır. Bizler insanlık tarihine ayıplar yazmaya değil, şerefler yazmaya geldik. O şerefleri yazan Sadık Ahmet’e de ne mutlu diyorum. Hepinize mutlu gelecekler, barış ve huzur diliyorum.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MANİSA MİLLETVEKİLİ SELÇUK ÖZDAĞ: “DR. SADIK AHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E BENZİYORDU”

Bugün Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın lideri Dr. Sadık Ahmet’in ölümünün üzerinden 22 yıl geçti ve O’nu rahmetle anıyoruz. Milletler kahramanlarıyla yaşarlar ve o kahramanlar hep önde giderler. Kahramanların maaşı da önde giderler. Sadık Ahmet öldüğü zaman önde gitti ve herkesin önünde yürüdü. Herkesin ümitsizliğe kapıldığı anlarda ümit var olanlar liderlerdir. Herkesin düştüğünde ayağa kalkabilen, herkesin ayağa kalktığında yürüyebilen, herkesin yürüdüğünde koşabilen insanlar liderdir. Sadık Ahmet bizim liderimizdi. Öncelikle Dr. Sadık Ahmet, Mustafa Kemal Atatürk’e benziyordu. Devletler doğar ve büyürler, sonra da yıkılırlar. Sosyolojinin babası öyle söylüyor. Devletlerin hayatı insanların hayatına benzer. Doğarlar, büyürler, sonra da tarih sahnesinden çekililer. Dünyanın en büyük imparatorluğu Osmanlı imparatorluğu 623 yıl yaşadı. Sonra balkanlardan Anadolu yarımadasına doğru çekildi ve yeni bir devlet kurmak için çalıştı. Sakarya önlerinde 1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le beraber biz yeni bir devlet kurduk. Dünyada ebedi bir devlet yoktur, Müslüman Türkler. Ama ebedi olarak devlet kurma iradesi olan milletler vardır. Onun başında Türk milleti gelir. Bir devleti yıkılır, yeni bir devlet kurar O. Osmanlı yıkılırken Sakarya önlerinde, Kocatepe’den Zafertepe’ye doğru bir çınar daha dikildi. O devlet 95 yıldır yaşıyor. Daha sonra Lozan Antlaşması, Bıraktığımız yerlerde gönüldaşlarımız, dindaşlarımız ve soydaşlarımız vardı. Kerkük’te, Kırım’da, Bosna Hersek’te, Makedonya’da, Batı Trakya’da, Arnavutluk’ta, Kafkaslar’da. Biz buradaki dindaşlarımızla, soydaşlarımızla hiç gönül bağımızı koparmadık, koparmayacağız. Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe siz de büyük olacaksınız, siz de huzurlu olacaksınız, sizin de başınız hep gök kubbeye değecek kadar dik olacak inşallah. Biz sizlere şükran duyuyoruz, sizler kahraman insanlarsınız, sizler yiğit insanlarsınız. Her türlü zulme, her türlü haksızlığa, her türlü adaletsizliğe karşı hep direndiniz. Müslüman Türk Azınlığı; Sadık Ahmet gibi öncülerle beraber direnenler kazanır. İçinizde nice Sadık Ahmet’ler var. Bu kadınların ve erkeklerin hepsi birer Sadık Ahmet. Biz diyoruz ki; Bu topraklarda Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak Yunanistan hükümeti gelin yeni bir sayfa açalım. Bırakın eski sayfaları. Sizlere dostluk elimizi, kardeşlik elimizi, barış elimizi uzatıyoruz. Beraberce birlikte yaşayalım bu topraklarda. Biz çok şey istemiyoruz. Bizler Lozan Antlaşması’nın verdiği haklar gereği, bir Yunanlı hangi hakka sahipse biz de bunları istiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne uyun diyoruz. Avrupa Birliği kriterlerine göre yaşamak istiyoruz. Değerli Batı Trakya Türkleri bizler sayın Recep Tayyip Erdoğan ile, sayın Binali Yıldırım ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin 80 milyon şerefli vatandaşlarıyla yüreğimiz yüreğinizle, gönlümüz gönlünüzle, biz biriz, birlikteyiz, beraberiz. Biz Müslüman Türkleriyiz. Bugün Dr. Sadık Ahmet’i ölüm yıldönümünde kendisini rahmetle anıyorum. Sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum; İnsanların ömrü yaşadıkları kadar değildir. Sadık Ahmet 48 yıl yaşadı. Ama O 48 yıl yaşamadı, O hala yaşıyor. İnsanlar anıldıkça yaşarlar, Hazreti Muhammed gibi, Fatih gibi, Kanuni gibi, Yavuz gibi, Mustafa Kemal gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş gibi. Sadık Ahmet de sonsuza kadar yaşayacak inşallah. Sizler direneceksiniz, biz sizlerin yanınızda olacağız. Siz kahraman insanları saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Önünüzde tazimle eğiliyorum.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMÜLCİNE BAŞKONSOLOSU ALİ RIZA AKINCI: “SADIK AHMET İSMİ; İSA YUSUF ALPTEKİN’LE, MUSTAFA CEMİLOĞLU’YLA, ALİYA İZZETBEGOVİÇ’LE ANILACAK 20. YÜZYILIN ÖNEMLİ LİDERLERİNDEN BİRİDİR”

Bugün bir kez daha şahit oluyoruz ki, bazı insanların açtığı hayır defterleri, açtığı yol ve çizgi yıllar geçse de kapanmıyor. Bugün böylesine bir geniş kalabalıkla hayırla yad ettiğimiz Sadık Ahmet’in bu topluma neler kazandırdığını aslında bizler ziyaret ettiğimiz köylerde, karşılaştığımız soydaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde şahit oluyoruz. Ne zaman ki ekonominin öneminden söz edilse, ne zaman eğitimde yaşanan sorunlar konuşulsa, Batı Trakya’nın bilinen meseleleri tartışılsa, ‘Rahmetli Sadık da şöyle derdi, rahmetli Sadık Ahmet’in de şu yönde projeleri vardı’ şeklinde soydaşlarımızın hatırladığını, fikirlerinin, eylemlerinin, şahsiyetinin aradan yıllar geçse de yankı bulduğunu bizzat görüyoruz. Şüphesiz ki merhum Sadık Ahmet ismi; İsa Yusuf Alptekin’le, Mustafa Cemiloğlu’yla, Aliya İzzetbegoviç’le anılacak 20. yüzyılın önemli liderlerinden biridir. Tam da Batı Trakya’ya yakıştığı gibi bütünüyle medeni, barışçıl, hukuki alanda sınırlı bir mücadele yürütmüştür. Fedakarlığıyla, cesaretiyle damga vurmuştur. Beraber birlikte mücadele ettiği yaşayan yada ahirete uğurladığımız bir çok dava arkadaşıyla Batı Trakya’ya hizmet eden ismini bildiğimiz ve bilmediğimiz bir çok şahsiyetle birlikte minnet ve saygıyla anılmayı hak etmektedir. Onların nasıl bir ortamda mücadele verdiğini, nelere katlandığını hatırlamak için belki şu sorgulamayı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanların her evden ayrılışında helallik istemek zorunda kalması nasıl bir duygudur? Bunu gençlerin orta yaşlılara ve yaşlılara sorması gerektiğine inanıyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ AHMET YILDIZ : “BURADA VERDİĞİ MÜCADELENİN İÇERİĞİNİ ESASEN BİLİYORDUK VE HAYRANDIK”

Değerli soydaşalrım sizlere Türkiye’den sayın Cumnhurbaşkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanı’mız Binali Yıldırım’ın, sizin hemşehriniz olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun selamlarını getirdim. selamlarını getirdim. Müteveffa liderimiz Sadık Ahmet’i rahmetle anıyorum. Kendisini 1991 yılında genç bir diplomat olarak bir konferans sırasında tanıma fırsatı bulup sohbet ettiğimi hatırlıyorum. Kendisi bize yabancı gelmedi. Biz kendilerini Türkiye’de eğitim müfredatında ders olarak okumuştuk. Burada verdiği mücadelenin içeriğini esasen biliyorduk ve hayrandık. Bilahare Batı Trakya’nın merhum liderlerinden sayın müftümüz Mehmet Emin Aga’yı tanıma fırsatı buldum. İkisinin de verdiği mücadele burada insanca yaşama adına olması yönündeydi. Türkiye Cumhuriyeti devleti sizlerin de gördüğü gibi her zaman yanınızdadır. Biz Türk diplomatları için Sadık Ahmet’i özel kılan azınlığın davasını hak ve hukukunu uluslararası alana taşımış olmasıdır. Bizler gittiğimiz her yerde şunu anlatmaya çalışıyoruz; Azınlıklarımız ve Türk diyasporası hiç bir zaman ayrılıkçı bir niyetle mücadelelerini sürdürmemektedirler. Hakları ve hukukları için mücadele etmektedirler. Bu özellikle Yunanistan’da geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti siyaseti olarak bizlerin Yunanistan’a bakış açımız ve beklentimiz iyi komşuluk ilişkileridir. Bunun gerekli bellidir. Uluslararası anlaşmalara uymaktır. Maaelesef yakışmayan davranışlar da bugün görüyoruz. Bugün okullarımızın durumu, müftülüklerimizin durumu ne evrensel hukuğa yakışıyor, ne de bizim Yunanistan ile akit ettiğimiz anlaşmalara uyuyor. İyi komşuluğun gereği önce Türke Türk diyeceksin. Başka türlü nasıl iki komşu arasında güven sağlanır. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunları çözmeye gayret ediyoruz. Türkiye son dönemde Lozan’ın da ötesinde Rum azınlığı için adımlar attı. Bunun karşılığını, aynısını Yunanistan’dan da bekliyoruz.

SADIK AHMET AİLESİ ADINA IŞIK SADIK AHMET: “BİZLER OLAMAYACAĞIZ AMA SADIK AHMET HEP VAR OLACAK”

Sevgili Sadık 3 gittik. İstemedik gitmeyi, ama buna kader demek gerekiyordu ve kabul ettik. Çok zor oldu. Ben 35, Levent 15 ve Funda 12 yaşındaydı ve her şeyimiz sendin. Ben daha çok genç ve çocuklarımız çok küçüktü. Kader bu döndük bir 24 Temmuz’da ki, 22 yıl sonra yine Pazartesi gününe rastladı. Yine 3 gittik, 8 geldik. Ama bu sefer kabrin başına çok kalabalık geldik. Sen yoksun aramızda. Aslında maddi olarak yoksun. Liderler ölmez, sen hep varolacaksın. Bizler olamayacağız ama Sadık Ahmet hep var olacak. Toplumları oluşturan en önemli unsurlardan biri de liderlerdir. Sen hiç ölmeyeceksin, hepimiz öleceğiz . Torunlarının torunları hayatta olacak ve diyecekler ki, bizim büyük büyük dedemizdi. İşe o sensin Sadık. Belki bizleri kimse hatırlamayacak, ama sen hep hatırlanılacaksın. Neden? 24 Temmuz’da imzalanmış olan Lozan Antlaşması’ndan doğan haklarını arayan Müslüman Türk Azınlığı’nın gür sesi oldun. Ve şimdi bakıyoruz ki; ne kadar çok sevilmişsin, ne kadar güzel hatırlanıyor ve anılıyorsun. Ve ne kadara haklıymışsın. Sen geldin ya kısacık ömrünü yaşadın ve gittin. Aynı zaman içinde gerek Türkiye’de, gerek Yunanistan’da, gerekse dünyada her gün kendinden bahsedilen politikacılar vardı. Sen geldin ve gitmedin. Sen politika yapmadın. Sen haklı bir davaya ömrünü adamış bir insandın. Bir vatandaştın. Türk ve Müslümandın. Benim eşim ve çocuklarımın babasıydın. Torunlarını görmedin, ama torunların işte Sadık Han, işte Mehmet Han, işte İlke Işık. Senin başucundalar. Onlar seni çok seviyor, çok sayıyor ve yaptığın mücadelenin küçük neferleri olarak başucunda duruyorlar. Tıpkı sen öldükten sana Türk coğrafyasında adının verilmiş olduğu yüzlerce Sadık Ahmet’ler gibi. Her şey geçer zaman kalır. Biz niteliksiz faniler zaman içinde bir anız. Ama hep derler şehitler zaman içinde hep yaşarlar. Onlar fani ve geçici değil, Allah’ın lütfuyla ölümsüz kılınmış kullardır. Unutmayalım ki; toplumları var edecek olan ahlaklı, ilkeli, önder liderlerdir. Seninle çok kısa bir süre yaşamış olmama rağmen, çok acılar çekmiş olmama rağmen Allah’a şükrediyorum. Var ve daim ol. Gönüllerimizde ve sesinin ve gönlünün ulaştığı her yerde. Dostluk. Eşitlik. barış adına köprü olsun. Mekanın Cennet, ruhun şad olsun.

DEB PARTİSİ GENEL MERMEZİNDE MEVLİT

Törenin ardından DEB Partisi’nin Gümülcine’deki genel merkezinde merhum Dr. Sadık Ahmet için mevlit okutuldu. Mevlit Gümülcine Müftülüğü’ne bağlı din görevlileri tarafından okundu. Mevlit sonrasında DEB Partisi ve Sadık Ahmet’in ailesi tarafından Türkiye’den gelen konuklara ve azınlık mensuplarına yemek verildi.

Kaynak: www.burasibatitrakya.com

Read More →

İSMAİL BALABAN ALTIN KEMERİ TAKTI

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Başpehlivan İsmail Balaban altın kemeri taktı. 

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Antalyalı İsmail Balaban oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında derece girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Günay Özdemir ve milletvekilleri verdi. 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:

  Başpehlivan

  1-          İsmail Balaban

  2-          Orhan Okulu

  3-          Şaban Yılmaz

  Hamza Köseoğlu

 

  BAŞALTI

  Okan Acar

  Kürşat Şevki Korkmaz

  Hüseyin Gümüşalan

  Semih Turgut

 

  BÜYÜK ORTA BOY

  Tolga Turan

  Özkan Yılmaz

  Gökhan Öz

  Oğuz Kara

 

  KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY

  Metin Alpaslan Temizce

  Menderes Saltık

  Hüseyin Karakoyun

  Mustafa Taş

 

  KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY

  Mehmet Ali Avcı

  İlhan Kırmızıkan

  Semih Bayram Yılmaz

  Salih Biçer

 

  DESTE- 3 (Deste Büyük)

  Nail Seyyar

  Samed Uysal

  Mehmet Can Kaya

  Okan Şahin

 

  DESTE- 2 (Deste Orta)

  Ramazan Sarı

  Arif Özen

  Süleyman Kozakoğulları

  Abdubaki Kara

 

  DESTE- 1 (Deste Küçük)

  Osman Kan

  Kerem Kahya

  Engincan Akşit

  Kadir Keskin

 

  AYAK

  İhsan Derin

  Samet Özdemir

  Emre Ayyıldız

  Emircan Aslan

 

  TOZKOPARAN

  Eray Yılmaz

  Eren Kalkan

  Tuncay Pırıldak

  Mustafa Ali Çıldan

 

  TEŞVİK- 2

  Mahsun Bilgiç

  Erkan Şahin

  Ömer Faruk Kırat

  Görkem Yasin Şefik

 

  TEŞVİK- 1

  Görkem Karabıyıklıdan

  Semih Tomaş

  Burhan Karabulut

  Muhammet Şeref Akay

 

  MİNİK- 2

  Cengizhan Ramazan Doğan

  Muhammet Enes Özcan

  Onur Keskin

  Engin Atar

 

  MİNİK- 1

  Osman Nuri Çıldan

  Abdullah Top

  Kutay Çökeren

  Turgut Rasim Demir

 

  EN İYİ PEŞREV

  Tansel Umut

  Yiğit Gider

  Çetin Mekeş

 

Read More →