Altın Şafak toplu sünnetlerden rahatsız

Yunanistan’da yaşayan azınlıklara, göçmenlere karşı sergilediği tutum ve davranışlarla ve izlediği politik çizgisiyle Yunanistan demokrasisine büyük darbe vuran ırkçı parti Altın Şafak, Batı Trakya’da yapılan toplu sünnet şölenlerinden rahatsız oldu. Duyulan rahatsızlık partinin Pire Milletvekili İoannis Lagos tarafından içişleri ve dışişleri bakanlıklarına yönelik sorulan soru önergesi ile dile getirildi.

İlk defa Kozlukebir köyünde ardından Dimetoka’da yapılan toplu sünnet şölenlerini soru önergesi ile meclise taşıyan Irkçı Altın Şafak Partisi Milletvekili İoannis Lagos, toplu sünnetlerin azınlık üyelerini Yunanistan bünyesinden koparmaya yönelik olduğunu iddia etti, toplu halde yapılan etkinliklerin “dışarıdan ithal edilen” ve halkın kültürel farklılığını vurgulayan etkinlikler olduğunu savundu.

Altın Şafak milletvekili, bu tür etkinliklerle “farklı bir kültür yaratılmaya” çalışıldığı ve etkinliklerin Türk Başkonsolosluğu tarafından teşvik edildiğini iddia etti. Ayrıca, etkinliklere Türk yetkililerin ve “sahte müftülerin” katıldığını ifade etti. Türk geleneklerinin bölgeye yerleştirilmesi için yapılan etkinliklerin kaynağının da belli olmadığını savundu.

Lagos sorusunda, “Bu ithal etkinlikler Yunan Müslümanları, Yunan toplumundan soyutlamayı ve bölücü mesajlarla onları Yunanistan’ın bünyesinden koparmayı hedeflemektedir.” görüşüne yer verdi.

Lagos, içişleri ve dışişleri bakanlıklarına yönelik sunduğu soruda, devletin, Yunan Müslümanların Yunan bilincini bozan toplu dini etkinliklere neden tahammül ettiğini, neden bu etkinlikleri meşrulaştırdığını ve neden bu etkinliklerde Yunan devlet yetkililerinin de hazır bulunması için bir şey yapmadığını sordu.

Ayrıca, Yunan devleti tarafından Hıristiyan ve Müslümanların barışçıl yaşamını teşvik edecek şekilde bölgede hangi etkinliklerin yapıldığını da sordu.

Kaynak: http://www.milletgazetesi.gr

No Comments