AB-Batı Balkanlar Zirvesi’nde azınlık haklarına saygı gösterilmesine özel atıfta bulunuldu

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 13 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi’nin sonuç bildirisinde Batı Balkanlar’ın AB üyelik süreçlerine olan bağlılıkları bir kez daha teyit edilerek, AB tarafından Batı Balkanlar’daki ülkelere azınlıklara mensup kişilerin haklarını ve eşit muameleyi garanti altına almaları çağrısında bulunuldu.

Zirvede ülkemiz Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Arnavutluk’ta yaşayan Yunan azınlığa mensup Himara’nın seçilmiş belediye başkanı Fredi Beleri’nin göreve başlaması ve adil yargılama hakkının Yunanistan ve Arnavutluk arasında ikili bir mesele değil hukukun üstünlüğüne saygı meselesi olduğunu ifade etti. Yunanistan’ın Batı Balkanlar’ın katılım perspektifinin öncülerinden biri olduğunu ve olmaya devam ettiğini vurgulayan Miçotakis, sorunun çözüme kavuşturulması yönündeki arzusunu yineledi.

14 Mayıs 2023’te yapılan yerel seçimlerde Himara Belediye Başkanı seçilen Fredi Beleri, seçimlerde aktif yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Arnavutluk’un AB ile üyelik müzakerelerini seçilmiş belediye başkanı Beleri’nin hapsedilmesi olayına bağlayan Yunanistan, Beleri’nin hapis cezasının sonlandırılmasını istiyor.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Başbakanı Miçotakis, bir kez daha ülkemizin hukukun üstünlüğü ve uluslararası sözleşme hükümlerine saygı gösterme konusundaki kusurlarını görmezden gelerek üst perdeden ifadeler kullanıyor, nasihatlerde bulunuyor. O zaman kendisine sormazlar mı AB’nin en eski üyelerinden biri olan, her fırsatta demokrasinin beşiği olmakla övünen ülkemiz, Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu’ndaki derneklerimizle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını on beş yılı aşkın süredir niye ısrarla uygulamıyor? Niye ülkemiz, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin tüm uyarılarına rağmen taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerine uymuyor, AİHM kararlarını ve AİHM içtihat hukukunu yıllardır hiçe sayıyor? Hukukun üstünlüğüne, azınlık haklarına saygı evrensel olup sadece AB’ye aday ülkeler için değil AB’nin mevcut 27 üyesinden biri olan ülkemiz için de geçerli. Ülkemiz söylem ve uygulamalarında tutarlı ve başkalarına örnek olmak istiyorsa önce kendine bakmalı, hukukun üstünlüğüne saygı konusunda kendi kötü sicilini ivedilikle düzeltmelidir.” dedi.

Kaynak : Millet Gazetesi – Batı Trakya

No Comments